سايت شخصي دكتر مهدي زارع - Dr Mehdi Zare's Personal WebPage 
« بسم الله الرحمن الرحيم »
دكتر مهدي زارع November/25/2014  

4/آذر/1393  
منو اصلی

 صفحه شخصي
 مدير سايت
 رزومه علمي
 افزودن خبر
 علايق شخصي
 زلزله‌ها
 زلزله‌هاي ايران
 زلزله‌هاي جهان
 وب‌لاگ
 دفترچه يادگاري
 وب‌لاگ
 تقويم تاريخ زلزله‌هاي ايران
 پژوهش
 پروژه‌هاي پژوهشي من
 پروژه‌هاي دانشجويي
 پايان‌نامه‌هاي دانشجويي
 سوژه‌هاي پيشنهادي پايان‌نامه
 كتابخانه
 مقالات و سخنراني‌ها
 پايان‌نامه دكتري من
 رسانه‌ها
 مصاحبه‌ها در مجلات
 مصاحبه‌ها در راديو و تلويزيون
 مصاحبه‌ها در اينترنت
 معرفی به دوستان
 آمار سایت
به صفحه «رزومه علمي من» خوش آمديد.

آخرين تاريخ ويرايش: پنج‌شنبه 30 فروردين 1386 08:37:45

نام خانوادگی: زارع
نام: مهدی

تاریخ تولد: 18/6/1347
محل تولد: تهران

مرتبه فعلی: دانشیار
پایه فعلی:۱۳

تاریخ ارتقا ازمرتبه استادیار به دانشیار: آبانماه 1382

عنوان پایان نامه كارشناسی ارشد به زبان اصلی: بررسی اثرهای ساختگاه بر جنبش شدید زمین، مطالعه موردی زلزله 30 خرداد 1369 منجیل
عنوان رساله دکتری به زبان اصلی: Contribution a l etude des mouvements forts and Iran : du Catalogue aux lois d'attermation

[ سوابق تحصيلي | سوابق خدمت | كيفيت تدريس | كميت تدريس | راهنمايي پروژه‌هاي كارشناسي | مقالات در نشريات معتبر داخلي ][ مقالات در نشريات معتبر خارجي | مقالات در كنفرانس‌هاي داخلي و خارجي | مقالات مستخرج از پايان‌نامه | گزارش‌هاي علمي ][ تأليف‌ها | راهنمايي در پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و بالاتر | تأليف جزوه‌هاي درسي | فعاليت‌هاي اجرايي | زبان‌هاي خارجي ]
مقالات در نشريات معتبر داخلي


رديفعنوان مقالهنوع مقالهنام نشريهسال (نشريه)شماره (نشريه)تاريخ انتشارنوع نشريهنويسنده(گان)
1
بررسی مقدماتی زمین لرزه 12 نوامبر 1999کایناشلی (دوزجه) ترکیه
علمي ترويجي
پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2
3
پاييز 1378
علمي ترويجي
مهدی زارع ، علی اکبر اسلامی
2
بررسی زلزله شناختی, زلزله شناختی مهندسی و پردازش داده های شتابنگاری زلزله 17 اوت 1999 ایزمیت ( کولجوک ، کوجائلی ) ترکیه
علمي ترويجي
پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2
4
زمستان 1378
علمي ترويجي
مهدی زارع
3
تحلیل لرزه زمین ساختی سیستم گسله درونه و بررسی زلزله های زمستان 1378-بهار 1379 کاشمر
علمي ترويجي
پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3
1
بهار 1379
علمي ترويجي
مهدی زارع
4
بررسی مقدماتی لرزه خیزی , لرزه زمین ساخت و خطر زمین لرزه-گسلش در پهنه استان اردبیل
علمي ترويجي
پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3
2
تابستان 1379
علمي ترويجي
مهدی زارع
5
بررسی لرزه زمین ساختی و تحلیل راستای بردار لغزش در ناحیه در یا چه ارو میه
علمي ترويجي
پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3
3
پاييز 1379
علمي ترويجي
مهدی زارع
6
بررسی تلاقی های ساختاری در راستای سیستم های گسله گوک-کوهبنان و زمین لرزه های 1356-1377 ناحیه زرند-گلبافت-سیرچ(کرمان)
علمي ترويجي
پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3
4
زمستان 1379
علمي ترويجي
مهدی زارع
7
بررسی و پردازش داده های شتابنگاری زمین لرزه دهم اسفند 1375 گلستان اردبیل
علمي ترويجي
پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4
1
بهار 1380
علمي ترويجي
مهدی زارع
8
خطر زمینلرزه و ساخت و ساز در حریم گسل شمال تبریز و حریم گسلش گسلهای زمین لرزه ای ایران
علمي ترويجي
پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4
2
تابستان 1380
علمي ترويجي
مهدی زارع
9
بررسی جنبش نیرومند زمین و داده های شتابنگاری در زمین لرزه 20 اردیبهشت 1376 اردکول (قائن)
علمي ترويجي
پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4
4
زمستان 1380
علمي ترويجي
مهدی زارع
10
بررسی نوزمینساختی پهنه رو مرکز مهلرزه ای زمین لرزه دهم شهریور 1341 بوئین زهرا در ناحیه دشت قزوین و باختر تهران
علمي ترويجي
پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5
1
بهار 1381
علمي ترويجي
مهدی زارع
11
Doppler Effect Observed on the Recorded Strong Ground Motions in Iran and Turkey.
علمي پژوهشي
Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE),
2
4
2002
علمي پژوهشي
M. Zaré
12
A Seismological Overview on the Changureh(Avaj,Iran) Earthquake of 22 June 2002
علمي ترويجي
مجله اینترنتی ORFEUS
4
2
تابستان 2002
علمي ترويجي
مهدی زارع
13
بررسی جنبش شدید زمین و پردازش داده های شتابنگاری زمینلرزه اول تیر ماه 1381 چنگوره (آوج)
علمي ترويجي
پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5
4
زمستان 1381
علمي ترويجي
مهدی زارع
14
اهمیت پردازش صحیح داده های شتابنگاری برای برآورد رده خاک ساختگاه
علمي ترويجي
پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6
1
بهار 1382
علمي ترويجي
مهدی زارع
15
Enginerring seismological Aspects of the Andeka Earthquake of septamber 2002
علمي پژوهشي
1.         Journal of Eng. Geology
1
1
بهار 2003
علمي پژوهشي
M. Zaré
16
A Study of the strong ground motions of 26 December 2003, Bam Earthquake, Mw 6.5
علمي پژوهشي
J. of Seismology & EarthquakeEng. (JSEE)
5
4
زمستان 2004
علمي پژوهشي
M. Zaré&H.Hamzehloo
17
Strong motion Data of the 1994-2002 Earthquake in Iran
علمي پژوهشي
J. of Seismology & EarthquakeEng. (JSEE)
6
2
تابستان 2004
علمي پژوهشي
M. Zaré
18
جنبه های زلزله شناسی و زلزله شناسی مهندسی زمینلرزه 8/3/83 فیروزآباد( کجور) با بزرگای Mw=6.2
علمي ترويجي
پژوهشنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7
3
تابستان 1383
علمي ترويجي
مهدی زارع
ويرايش و برنامه‌نويسي توسط: SAVAFA.comمدت زمان ایجاد صفحه : 0.14 ثانیهPHP-Nuke and Iran Nuke Premium